Internship for students

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering

Dhamaan Ardeyda Dhigato Qeebta Engineering-ka waxay helayaan tababar xiliyada fasaxyada ah waxaan wada shaqeyn lenahay Dhowr shirkadood sida hoos ku xisan;
1.Ardeyda Electrical Engineering waxay tababar u aadan shirkadda Korontada Beco.
2.Ardeyda Telcom Engineering iyagana Shirkadda Hormuud.
3. Ardeyda Civil Engineering iyagana Shikadda dhismaha ee Buruj.
4. Ardeyda Mechanic Engineering iyagana Shirkadda Coca Cola.

Faculty of Computer Science & IT

Faculty of Computer Science & IT

Dhamaan Ardeyda Dhigato Computer Sciecne & IT waxay  tababar xiliyada fasaxyada ah u aadan.

1.Tabaarak ict solutions
2. Shirkadda Hormuud

Faculty of Economics & Management Sciences

Faculty of Economics & Management Sciences

 Ardeyda Dhigato Economics & Management Sciences waxay  tababar xiliyada fasaxyada ah u aadan.

1.Salaam Somali Bank
2. Shirkadda Hormuud

Faculty of Arts & Social Sciences

Faculty of Arts & Social Sciences

Dhamaan Ardeyda Dhigato Arts & Social Sciences waxay  tababar xiliyada fasaxyada ah u aadan.

1.
2.